Betaalwijze:

Bent u verzekerd bij een Belgisch ziekenfonds?

Dan wordt alles voor u geregeld. Onze administratie brengt de kosten rechtstreeks in rekening aan uw ziekenfonds (alle Belgische ziekenfondsen).

Dit heet de “3e betalersregeling”. U betaalt dus in feite niets. Het Riziv vraagt evenwel een kleefvignet en een voorschrift betreffende de geleverde prestaties. Uw arts is hiervan op de hoogte en zal u hierbij verder helpen.

Dit geldt dus in ieder geval als u:

  • Officieel in loondienst bent bij een Belgische firma
  • Een vervangingsinkomen hebt (stempelen, OCMW, invaliditeit, pensioen, enz.) bij een Belgische instantie
  • Als zelfstandige werkt

 

Bent u helemaal niet verzekerd?
Ook dan helpen we u met een zorgcontract op maat.

Maak een afspraak